สวัสดี!

Z-Libraryเป็นหนึ่งในห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงงานเขียนและวรรณกรรมได้ ปัจจุบันZ-Libraryมีหนังสือมากกว่า11,179,413เล่ม และบทความมากกว่า84,837,000ฉบับ Z-Libraryมีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในสหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมนี ฟินแลนด์ มาเลเซีย และลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่เราจัดเก็บทั้งหมดนั้นใหญ่กว่า220 TB! ทุก ๆ เดือน ผู้คนหลายล้านคนใช้ Z-Library เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณ

Only thanks to your support over the past six months, the following important updates have been implemented: moderation interface for users, recruited a big team of moderators, which resulted in improving the quality of the book collection; made a selection of booklists for the categories, added over 100 languages to filter and translated our Android app in to 27 languages. Many visual changes have also taken place, such as redesigned book requests section, new Z-Library letters, improved “My uploads” and “Add book” pages, completely reworked the "Report a problem" option. Moreover, numerous invisible but essential technical updates have been made. การสนับสนุนอย่างแข็งขันของคุณมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเรา และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา ทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคไม่ได้เป็นแค่เงินสำหรับเรา แต่มันคือความมั่นใจว่าคุณต้องการโครงการนี้จริง ๆ!

Z-Library เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยการเงินทุนของเหล่าผู้ก่อตั้ง และการสนับสนุนจากคุณ ปัจจุบัน (15 September 2022) ในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี เราจัดสรรการระดุมทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาโครงการ เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่บริจาคให้แก่เรา

ขอแสดงความนับถือ,
Z-Library ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริจาคล่าสุด

$10
derp
28 Sep 2022, 22:04
$10
Auriel
28 Sep 2022, 22:04
$10
Anonymous
28 Sep 2022, 22:04
$25
Clifford
28 Sep 2022, 22:04
$10
xinxian
28 Sep 2022, 22:03
$5
Gabriel
28 Sep 2022, 22:03
$10
六度
28 Sep 2022, 22:02
$10
Kazouk
28 Sep 2022, 22:02
$6
tigerliu?
28 Sep 2022, 22:02
$10
Carmen_14
28 Sep 2022, 22:02
$10
Dave
28 Sep 2022, 22:02
$5
Eve
28 Sep 2022, 22:02
$5
ikl
28 Sep 2022, 22:02
$8
Anonymous
28 Sep 2022, 22:01
$10
Jaer83
28 Sep 2022, 22:00
$10
JERRY
28 Sep 2022, 22:00
$1
leea
28 Sep 2022, 22:00
$10
Stephanie
28 Sep 2022, 22:00
$5
fabisobral
28 Sep 2022, 21:59
$5
Marcia
28 Sep 2022, 21:59
$5
TaKeo06
28 Sep 2022, 21:59
$10
YSI
28 Sep 2022, 21:59
$55
fermin
28 Sep 2022, 21:58
$5
Amy
28 Sep 2022, 21:58
$5
Manoel
28 Sep 2022, 21:58
$15
Nikky
28 Sep 2022, 21:58
$5
Anonymous
28 Sep 2022, 21:58
$5
Lindy
28 Sep 2022, 21:58
$5
Vicky
28 Sep 2022, 21:58
$10
Muller
28 Sep 2022, 21:57
$10
Marianne
28 Sep 2022, 21:56
$10
titas
28 Sep 2022, 21:56
$5
Fluidstatic
28 Sep 2022, 21:56
$20
davisoneee
28 Sep 2022, 21:56
$10
José
28 Sep 2022, 21:56
$10
bonu
28 Sep 2022, 21:55
$1
danielbarona95
28 Sep 2022, 21:55
$5
Lottie
28 Sep 2022, 21:54
$10
Vladimir
28 Sep 2022, 21:54
$10
dominique
28 Sep 2022, 21:53
$20
Nadia
28 Sep 2022, 21:53
$25
Jimmy
28 Sep 2022, 21:52
$5
tieuzbao
28 Sep 2022, 21:52
$10
keees
28 Sep 2022, 21:52
$5
Sela
28 Sep 2022, 21:52
$5
@Aw382yy
28 Sep 2022, 21:52
$7
SarahCon
28 Sep 2022, 21:52
$1
leli
28 Sep 2022, 21:52
$25
ilene
28 Sep 2022, 21:52
$30
Liz
28 Sep 2022, 21:51
$20
Chantale
28 Sep 2022, 21:51
$10
halestar
28 Sep 2022, 21:50
$10
Ugo
28 Sep 2022, 21:50
$5
Umit
28 Sep 2022, 21:50
$10
Halieutik
28 Sep 2022, 21:49
$5
oosmarjoao
28 Sep 2022, 21:49
$25
Chus
28 Sep 2022, 21:49
$10
dandelioncollective
28 Sep 2022, 21:48
$5
Marina
28 Sep 2022, 21:48
$5
Dee
28 Sep 2022, 21:47
$5
Judi
28 Sep 2022, 21:47
$10
Oligat
28 Sep 2022, 21:47
$25
A’s
28 Sep 2022, 21:46
$5
glitterati
28 Sep 2022, 21:46
$25
Michael
28 Sep 2022, 21:46
$10
Elon
28 Sep 2022, 21:46
$10
janux
28 Sep 2022, 21:45
$25
Julian
28 Sep 2022, 21:45
$20
123456
28 Sep 2022, 21:44
$10
Crooked65
28 Sep 2022, 21:44
$6
hamed
28 Sep 2022, 21:44
$20
catabass
28 Sep 2022, 21:44
$50
LL
28 Sep 2022, 21:44
$8
Shannon
28 Sep 2022, 21:44
$20
Robert_Monlar
28 Sep 2022, 21:43
$10
celt35
28 Sep 2022, 21:43
$15
shawneequa
28 Sep 2022, 21:43
$10
Manonarm
28 Sep 2022, 21:43
$11
ISABELLE
28 Sep 2022, 21:43
$10
Anonymous
28 Sep 2022, 21:43
$5
Soare
28 Sep 2022, 21:42
$1
Nimbus97
28 Sep 2022, 21:42
$5
bear
28 Sep 2022, 21:42
$10
Lorraine
28 Sep 2022, 21:41
$5
KTB
28 Sep 2022, 21:41
$10
Inês
28 Sep 2022, 21:40
$10
SammiM
28 Sep 2022, 21:40
$5
Schnauz71
28 Sep 2022, 21:40
$10
jrvilches
28 Sep 2022, 21:40
$20
sorajavona
28 Sep 2022, 21:40
$10
Pablo
28 Sep 2022, 21:40
$10
Dina
28 Sep 2022, 21:40
$10
manu2386
28 Sep 2022, 21:39
$5
Belle
28 Sep 2022, 21:39
$10
fox
28 Sep 2022, 21:39
$10
James
28 Sep 2022, 21:38
$10
Bdog9
28 Sep 2022, 21:38
$10
laverne
28 Sep 2022, 21:38
$10
Dillon
28 Sep 2022, 21:38
$20
Babs
28 Sep 2022, 21:38

ผู้บริจาคสูงสุด

$300
Takashi
25 Sep 2022, 14:37
$300
Cristian
26 Sep 2022, 12:49
$300
Margaret
27 Sep 2022, 11:17
$250
Akshay
23 Sep 2022, 07:40
$200
Dieu
26 Sep 2022, 23:19
$200
Chris
23 Sep 2022, 22:35
$200
xtrozet
25 Sep 2022, 10:46
$200
Teppner
20 Sep 2022, 14:02
$161
MundoChild
21 Sep 2022, 03:59
$150
Cordeiro
20 Sep 2022, 13:27
$150
Anonymous
23 Sep 2022, 02:22
$150
NANO
20 Sep 2022, 11:38
$150
Shonki
19 Sep 2022, 07:00
$150
Daniel
19 Sep 2022, 16:04
$150
Fuligule
22 Sep 2022, 08:48
$150
Fondation
20 Sep 2022, 08:21
$150
Dunnigan
21 Sep 2022, 00:02
$150
james
15 Sep 2022, 19:34
$135
Herbie
28 Sep 2022, 21:11
$130
Brie
18 Sep 2022, 16:14
$126
Enark
20 Sep 2022, 06:50
$125
Anonymous
26 Sep 2022, 13:54
$125
Rob
27 Sep 2022, 12:17
$125
lys
18 Sep 2022, 09:52
$120
loribeth
24 Sep 2022, 23:50
$110
sadie
21 Sep 2022, 17:23
$110
Ruby
25 Sep 2022, 11:35
$110
xavi
22 Sep 2022, 20:18
$110
Sophinette
20 Sep 2022, 01:15
$110
thinh
18 Sep 2022, 12:39
$110
Maycon
16 Sep 2022, 20:19
$103
J
28 Sep 2022, 04:32
$101
Jersey
24 Sep 2022, 18:48
$100
trades
18 Sep 2022, 09:31
$100
Nick
20 Sep 2022, 23:13
$100
JJ
21 Sep 2022, 01:29
$100
doobee
16 Sep 2022, 19:53
$100
elena
23 Sep 2022, 15:06
$100
Pruegl
17 Sep 2022, 11:23
$100
Shadow_Walker
27 Sep 2022, 01:00
$100
Qing
20 Sep 2022, 20:20
$100
susan
27 Sep 2022, 04:38
$100
Anonymous
27 Sep 2022, 11:22
$100
soph
27 Sep 2022, 15:41
$100
yan
19 Sep 2022, 21:21
$100
malene
16 Sep 2022, 20:25
$100
Tedabara66
27 Sep 2022, 18:50
$100
Mohinjo
27 Sep 2022, 22:10
$100
miranda
27 Sep 2022, 10:04
$100
booksaugtwenty
27 Sep 2022, 08:52
$100
SudhirSarnobat
18 Sep 2022, 06:21
$100
Regards
23 Sep 2022, 15:14
$100
Carty
17 Sep 2022, 17:53
$100
annette
21 Sep 2022, 18:34
$100
Eka
20 Sep 2022, 07:20
$100
bruno
19 Sep 2022, 10:40
$100
patrik
28 Sep 2022, 06:06
$100
jerry
17 Sep 2022, 02:56
$100
H-RP
17 Sep 2022, 00:20
$100
Walter
23 Sep 2022, 18:48
$100
Ken
18 Sep 2022, 18:36
$100
QuanQuan
17 Sep 2022, 19:56
$100
Rachel
28 Sep 2022, 10:19
$100
d0ctor
19 Sep 2022, 11:34
$100
zemano
26 Sep 2022, 22:49
$100
jfspiral
19 Sep 2022, 05:56
$100
Anne
22 Sep 2022, 18:54
$100
zj89488
23 Sep 2022, 08:44
$100
Catherine
18 Sep 2022, 14:39
$100
Alexf
27 Sep 2022, 16:32
$100
wpscott
16 Sep 2022, 05:04
$100
Melanie
24 Sep 2022, 18:34
$100
Lewin
21 Sep 2022, 08:55
$100
Iris.D
19 Sep 2022, 22:54
$100
BJH
25 Sep 2022, 03:41
$100
odi
27 Sep 2022, 09:35
$100
Naomi
15 Sep 2022, 21:46
$100
ZL5322zl
21 Sep 2022, 18:18
$100
rich
19 Sep 2022, 14:24
$100
lenoir@ucdavis.edu
20 Sep 2022, 18:27
$100
Joel
28 Sep 2022, 14:54
$100
Martha
17 Sep 2022, 18:32
$100
bernie
16 Sep 2022, 11:50
$100
wellzini
21 Sep 2022, 22:22
$100
nick
16 Sep 2022, 17:01
$100
kuo
18 Sep 2022, 17:34
$100
James
18 Sep 2022, 03:24
$100
Robert
16 Sep 2022, 22:33
$100
Ming
22 Sep 2022, 09:52
$100
Anna
25 Sep 2022, 06:30
$100
David
20 Sep 2022, 11:46
$100
Greg
27 Sep 2022, 21:32
$100
taojizm
28 Sep 2022, 16:06
$100
Steve
26 Sep 2022, 11:10
$100
KK
17 Sep 2022, 11:10
$100
Javier
18 Sep 2022, 20:53
$100
Richard
19 Sep 2022, 23:18
$100
howard
27 Sep 2022, 05:56
$100
Nina
18 Sep 2022, 17:59
$100
erfotografo
19 Sep 2022, 20:42